Hyppää sisältöön

Kunnanhallitus menetteli virheellisesti asiakirjapyynnön käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/74/1/2016
Antopäivä: 18.8.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelija ei ollut saanut kunnanhallitukselta pyytämäänsä asiakirjaa. Kunnanhallitus oli ilmoittanut kantelijalle, ettei asiakirjaa ole laadittu. Apulaisoikeuskanslerin mukaan julkisuuslain säännökset asiakirjan antamisesta ja antamisesta kieltäytymisestä soveltuvat myös tilanteisiin, joissa viranomaisella ei ole hallussaan pyydettyä asiakirjaa. Kun kantelijalle oli ilmoitettu, ettei hänelle luovuteta asiakirjaa, hänelle ei ollut ilmoitettu mahdollisuudesta saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi, eikä hän ollut saanut asiakirjapyyntöönsä valituskelpoista päätöstä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnanhallituksen huomiota asiakirjapyynnön käsittelyä koskevien julkisuuslain säännösten noudattamiseen.