Hyppää sisältöön

Kunnan varavaltuutetun twitter-kirjoituksiin liittyvä menettely

Diaarinumero: OKV/953/1/2019
Antopäivä: 21.11.2019
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: ei toimenpidettä

Kunnan varavaltuutettu oli yksityisellä twitter-tilillään kertonut kunnassa auki olevasta lääkärin virasta ja kehottanut hakemaan sitä. Samaisessa viestissä varavaltuutettu käytti virkaa ainoana hakeneesta henkilöstä sopimattomaksi katsottavia ilmaisuja.

Kuntalain mukaan luottamushenkilön, kuten esimerkiksi varavaltuutetun, tulee toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Oikeuskanslerin mukaan laillisuusvalvonnallisessa oikeuskäytännössä on katsottu, että sosiaalisessa mediassa yksityistilillä esitetyt lausumat voivat tulla laillisuusvalvonnallisesti arvioitavaksi, jos niillä on selvä asiallinen ja oikeudellisesti merkityksellinen yhteys virkatoimintaan.

Oikeuskansleri katsoi, että luottamushenkilön ja yksityishenkilön roolien erottaminen on kuntalaisten silmissä vaikeaa ja jopa mahdotontakin. Tältä kannalta katsoen olisi ajateltavissa, että kuntalain käyttäytymissäännös koskisi luottamushenkilön menettelyä laajemminkin kuin luottamustointa tosiasiallisesti hoidettaessa. Toisaalta kyseisen käyttäytymisvelvoitteen laaja soveltaminen saattaisi johtaa myös luottamushenkilölle kuuluvien perusoikeuksien, muun muassa sananvapauden, liialliseen kaventamiseen, kun yksityistä viestintää arvioitaisiin myös oikeudellisen käyttäytymisvelvoitteen valossa.

Kunnan selvityksen mukaan valinnasta päätti kunnanhallitus, jonka jäsen kantelun kohteena ollut varavaltuutettu ei ollut. Hän ei myöskään ollut millään tavalla osallisena hakuprosessissa tai virkanimitystä koskeneessa päätöksenteossa. Oikeuskanslerin mukaan varavaltuutetun tviiteillä ei ollut hänen luottamustehtäväänsä sellaista riittävän laaja oikeudellisesti merkityksellistä yhteyttä, että hänen menettelyään yksityisellä twitter-tilillään tulisi arvioida kuntalain luottamushenkilöä koskevan käyttäytymisnormin perustella.