Hyppää sisältöön

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on vastattava tiedusteluihin

Diaarinumero: OKV/1686/1/2016
Antopäivä: 1.10.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan rakennusvalvontaviranomaisen huomiota viranomaisen velvollisuuteen vastata sen toimialaan kuuluviin asiallisiin ja riittävästi yksilöityihin tiedusteluihin sekä velvollisuuteen esittää asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta ja vastata käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. 

Kunnan rakennusvalvonnassa oli ollut käsiteltävänä kantelijoiden rakennuslupahakemus, joka koski pihamaan rakennusaikaisia muutoksia. Hakemus oli saatettu vireille monien vaiheiden jälkeen joulukuussa 2012, ja sitä oli muutettu toukokuussa 2016 sen jälkeen, kun hallinto-oikeus oli joulukuussa 2014 palauttanut asian rakennustarkastajalle ja korkein hallinto-oikeus oli huhtikuussa 2016 hylännyt kantelijoiden valituksen. Kantelijat olivat syksyllä 2016 lähettäneet rakennustarkastajalle useita hakemuksen käsittelyyn ja päätöksen tekemiseen liittyviä sähköpostiviestejä, joihin ei saadun selvityksen mukaan ollut vastattu.