Hyppää sisältöön

Kunnan menettely kiinteistöinventoinnin teettämisessä

Diaarinumero: OKV/2734/10/2021
Antopäivä: 16.12.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: muu toimenpide

Humppilan kunnan antamaa mittaustehtävää suorittava yksityinen yritys oli tehnyt rakennuksien mittauksia maatilan pihapiirissä kiinteistötietokannan päivitystyötä varten.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan kunnan hankkiessa palveluja yksityisiltä yrityksiltä tulisi hankintasopimuksissa yksilöidä hankinnan kohde tarkkarajaisesti. Samalla tulisi sopia yksityisen yrityksen toiminnan menettelytavoista siten, että toiminnan tekninen ja avustava luonne ilmenee selkeästi ja kotirauhan piiri tulee huomioiduksi. Asiassa ei kuitenkaan ilmennyt Humppilan kunnan lainvastaista menettelyä tai velvollisuuksien laiminlyöntiä.