Hyppää sisältöön

Korkeimman oikeuden menettely toimituskirjan laatimisessa

Diaarinumero: OKV/815/10/2021
Antopäivä: 8.6.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi korkeimman oikeuden tietoon käsityksensä sen virheellisestä menettelystä toimituskirjan laatimisessa.

Korkein oikeus oli antanut päätöksen valituslupahakemusta koskevassa asiassa. Korkein oikeus oli lähettänyt hakijalle (kantelijalle) asianosaisille annettavan ratkaisun kappaleen eli toimituskirjan.
Toimituskirja ei ollut sisältänyt asian ratkaisseen oikeusneuvoksen nimeä, vaikka se olisi korkeimman oikeuden työjärjestyksen mukaan tullut toimituskirjaan merkitä.

Asian korkeimmassa oikeudessa arkistoitu ratkaisuasiakirja eli taltio oli sisältänyt tiedon asian ratkaisijasta. Toimituskirjan laatimisessa kantelijalle oli kuitenkin tapahtunut virhe, kun siihen ei ollut sisältynyt ratkaisijatietoa, mitä asiakirjan allekirjoittanut asian esittelijä ei ollut havainnut.