Hyppää sisältöön

Kokoonpanotietojen puuttuminen tuomioista

Diaarinumero: OKV/2467/30/2022
Antopäivä: 27.7.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Päijät-Hämeen käräjäoikeuden puheenjohtajana toimineen käräjänotaarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion laatimisessa. Kahdessa käräjänotaarin puheenjohdolla annetussa tuomiossa ei ollut laissa edellytetyllä tavalla ilmoitettu asioiden ratkaisemiseen osallistuneita lautamiehiä.