Hyppää sisältöön

Kaupunki laiminlöi kiinteistön lunastuskorvauksen tallettamisen

Diaarinumero: OKV/1819/1/2013
Antopäivä: 28.4.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kaupunki oli tehnyt kuolinpesän kanssa sopimuksen siitä, että kaupunki hakee kuolinpesän omistaman kiinteistön lunastustoimitusta. Toimituksen kautta kaupunki saisi omistusoikeuden kiinteistöön, kun se tallettaisi lunastuskorvauksen aluehallintovirastoon. Kaupunki kuitenkin laiminlöi lunastuskorvauksen tallettamisen. Se ei myöskään vastannut kantelijan asiaa koskeviin tiedusteluihin.  Kaupungin antaman selvityksen mukaan lunastuskorvaus oli jäänyt tallettamatta inhimillisen virheen vuoksi.

Kaupunki oli sittemmin  tehnyt asiasta uuden  sopimuksen ja  maksanut lunastuskorvauksen viivästyskorvauksineen sekä ohjeistanut henkilökuntaa siitä, että tiedusteluihin tulee kohtuullisessa ajassa vastata. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi riittäväksi kiinnittää kiinteistöviraston huomiota lainmukaiseen menettelyyn kiinteistön lunastusta koskevissa asioissa ja hallintolain mukaiseen velvollisuuteen vastata tiedusteluihin kohtuullisessa ajassa.