Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely asiakirjapyynnön käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/405/10/2021
Antopäivä: 19.8.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Oulun kaupungin huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten noudattamiseen asiakirjapyyntöjen viivytyksettömässä käsittelyssä. 

Kaupunki oli vastannut kantelijan joulukuussa 2019 tekemään asiakirjapyyntöön maaliskuussa 2020 ja elokuussa 2020. Asiakirjapyynnön käsittely oli siten viivästynyt huomattavasti julkisuuslaissa säädetyistä käsittelyajoista.