Hyppää sisältöön

Kasvupalveluviraston perustaminen

Diaarinumero: OKV/30/20/2018
Antopäivä: 17.5.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon Kasvupalveluvirastoa koskevasta hallituksen esityksestä. Esityksellä oli tarkoitus täydentää eduskunnalle aikaisemmin annettua hallituksen esitystä. Oikeuskansleri katsoi, että esityksessä ei ollut kysymys perustuslaissa tarkoitetusta hallituksen esityksen täydentämisestä, vaan sisällöltään aikaisempaan hallituksen esitykseen liittyvästä esityksestä.

Lausuntopyynnössä oli annettu käytännössä noin viikon pituinen aika lausuntojen antamiseen. Esityksestä ei käynyt ilmi, oliko valmistelussa kuultu Kasvupalveluvirastoon siirtyvää henkilöstöä. Lisäksi lausuntoaineisto oli saatavissa vain suomen kielellä. Oikeuskansleri totesi, että lausuntoaika ei ilmeisesti ollut riittävän pitkä ja että lausuntoaineistoa ei ollut käännetty ruotsiksi kielilain mukaisesti.