Hyppää sisältöön

Käsittelyaika-arvion antaminen

Diaarinumero: OKV/631/10/2021
Antopäivä: 23.3.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tietosuojavaltuutetun toimiston huomiota velvollisuuteen vastata asian käsittelyn etenemistä koskevaan tiedusteluun ilman aiheetonta viivytystä ja antaa asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisen ajankohdasta. 

Kantelija oli tiedustellut asian käsittelyn etenemisestä kahteen kertaan. Tiedusteluihin oli vastattu noin neljän viikon kuluttua ensimmäisestä tiedustelusta. Tarkkaa käsittelyaika-arviota ei ollut pystytty antamaan. Kantelijalle oli vastattu, että asioiden käsittely on ruuhkautunut, jonka vuoksi asian ratkaisun antamisaikaa on vaikea arvioida tarkasti. Kantelijalle oli ilmoitettu asioiden keskimääräinen käsittelyaika.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan käsittelyaika-arvion tulee olla yksittäisessä asiassa annettu arvio, eikä kyseisen asiaryhmän keskimääräistä käsittelyaikaa koskeva tieto. Vaikka arvio voikin olla suuntaa antava, tulee sen kuitenkin perustua kyseisen yksittäisen asian käsittelyyn ja olla todellisuutta vastaava. Tietosuojavaltuutetun toimiston vastauksessa kantelijan pyyntöön asian käsittelyn etenemisestä ei annettu riittävän tapauskohtaista tietoa, eikä vastausta annettu ilman aiheetonta viivytystä.