Hyppää sisältöön

Käsittelyaika-arvion antaminen

Diaarinumero: OKV/1866/10/2021
Antopäivä: 1.4.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi hallinto-oikeuden tietoon käsityksensä vireillä olevan asian käsittelyaika-arvion antamisesta. 

Kantelijan pyydettyä käsittelyaika-arviota hallinto-oikeus oli todennut kantelijalle, että asiaa tarkastellaan, kun hallinto-oikeus on saanut asiassa lausunnon toiselta viranomaiselta. Hallinto-oikeus ei ollut antanut arviota päätöksen antamisajankohdasta. 

Apulaisoikeuskansleri totesi, että hallinto-oikeus ei voi olla antamatta käsittelyaika-arviota pelkästään sillä perusteella, että asian ratkaisuajankohtaan vaikuttaa se, milloin jokin toinen viranomainen suorittaa jonkin asiaan liittyvän toimenpiteen. Lisäksi hän totesi, ettei pelkästään sen seikan toteamista käsittelyaika-arviota pyytäneelle henkilölle, että ratkaisun antamisajankohta riippuu toisen viranomaisen toiminnasta, ole syytä pitää käsittelyaika-arvion antamista koskevan velvollisuuden toteuttamisena.