Hyppää sisältöön

Käsittelyaika-arvion antaminen

Diaarinumero: OKV/1717/10/2022
Antopäivä: 25.4.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Digi- ja väestötietoviraston tietoon käsityksensä vireillä olevan asian käsittelyaika-arvion antamisesta.

Kantelijan pyydettyä edunvalvontansa lakkauttamista koskevan asiansa käsittelyaika-arviota Digi- ja väestötietovirasto oli ilmoittanut kantelijalle, ettei asialla ole vielä käsittelijää ja näin ollen käsittelyaikaa on vaikea arvioida.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että käsittelyaika-arvio tulisi antaa siitäkin huolimatta, ettei kovin tarkan arvion esittäminen ole mahdollista eikä annettavan arvion voida välttämättä taata pitävän ehdottomasti paikkaansa. Myöskään se, että asialle ei ole vielä nimetty käsittelijää, ei ole peruste jättää antamatta käsittelyaika-arviota.