Hyppää sisältöön

Käräjäviskaalin menettely

Diaarinumero: OKV/1/31/2014
Antopäivä: 3.1.2016
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Käräjäviskaalille annettiin valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 6 §:n 1 momentin mukainen huomautus tuomitsemistoiminnassa ilmenneiden virheiden perusteella tapauksessa, jossa hovioikeus oli saattanut oikeuskanslerin tietoon käräjäoikeuden tarkastuksessa havaitsemiaan menettelyllisiä virheitä ja muita puutteita useissa käräjäviskaalin ratkaisemissa riita- ja rikosasioissa.