Hyppää sisältöön

Käräjätuomarin ja syyttäjän menettely syyteoikeudeltaan vanhentuneen syytekohdan sisältäneessä rikosasiassa

Diaarinumero: OKV/1642/30/2023
Antopäivä: 13.3.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin syyttäjä
Toimenpide: huomautus käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarille rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen vuoksi. Käräjätuomari oli lukenut vastaajan syyksi syyteoikeudeltaan vanhentuneen rikoksen. 

Rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta rangaistusta ei lain mukaan voi enää seurata, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lähtökohtaisesti luonteeltaan vakava ja sijoittuu tuomarin tehtävien ydinalueelle eli lainkäyttöratkaisun tekemiseen. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan ollut aiheutunut vastaajalle vahinkoa ja se korjaantui hovioikeuden hylättyä syytekohdan.

Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi asiassa syytteen nostaneen Länsi-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjän tietoon näkemyksensä, että haastehakemuksen toimittamisen yhteydessä olisi ollut asianmukaista kiinnittää käräjäoikeuden huomiota kysymyksessä olleen teon vanhentumisvaaraan.