Hyppää sisältöön

Käräjätuomarille syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta vapaudenriistosta

Diaarinumero: OKV/203/30/2022
Antopäivä: 31.1.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: syyte

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta käräjätuomaria vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta vapaudenriistosta. Käräjätuomari oli Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tuominnut vastaajan neljästä rikoksesta, joiden syyteoikeus oli ollut vanhentunut. Käräjätuomarin menettelyn seurauksena vastaaja näyttäisi tosiasiallisesti suorittaneen ehdotonta vankeutta 20 päivää aiheettomasti.

Apulaisoikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi. Asia tuli ilmi oikeuskanslerinviraston suorittamassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa. Esitutkinnassa käräjätuomari on myöntänyt tapahtuneen, mutta hän ei ole halunnut ottaa kantaa siihen, onko hän syyllistynyt asiassa johonkin rikokseen.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti samassa asiassa toisen käräjätuomarin vakavaa huomiota tuomarin velvollisuuteen antaa haaste laissa edellytetyin tavoin viipymättä. Käräjätuomari ei ollut antanut haastetta, vaikka asia oli hänen käsiteltävänään yli kaksi kuukautta ja asian käsittely siirrettiin häneltä edellä mainitulle asian sittemmin ratkaisseelle käräjätuomarille vain vajaa viikko ennen käsiteltävänä olleiden rikosten syyteoikeuden vanhentumista. Käräjätuomarin menettely osaltaan myötävaikutti siihen, että rikosten syyteoikeus pääsi vanhentumaan. Hän ei kuitenkaan ollut vastuussa siitä, että toinen, nyt syyteharkinnan kohteena ollut tuomari sittemmin tuomitsi vastaajan syyteoikeudeltaan vanhentuneista rikoksista. Näin ollen kyseisen käräjätuomarin menettely tutkittiin toimituttamatta hänen osalta esitutkintaa.