Hyppää sisältöön

Käräjäoikeus tuomitsi syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta

Diaarinumero: OKV/344/31/2023
Antopäivä: 23.10.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Helsingin käräjäoikeuden käräjänotaarille, joka tuomitsi vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneista teoista. Tapahtunut virhe tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Tapauksessa virheestä ei ollut kuitenkaan aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseurauksia.