Hyppää sisältöön

Käräjäoikeus tuomitsi rangaistukseen vanhentuneesta rikoksesta

Diaarinumero: OKV/642/30/2020
Antopäivä: 26.8.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen käräjätuomarille, joka oli käräjäoikeuden puheenjohtajana tuominnut vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta rikoksesta. Asia kävi ilmi oikeuskanslerin laissa säädettyihin tehtäviin kuuluvassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa.

Tapauksessa vanhentunut rikos oli yksi käräjäoikeuden asiassa vastaajan syyksi lukemista rikoksista. Korkein oikeus purki apulaisoikeuskanslerin sijaisen hakemuksesta tuomion kyseisen rikoksen syyksilukemisen ja vastaajalle asiassa tuomitun yhteisen vankeusrangaistuksen osalta, hylkäsi tekoa koskeneen syytteen vanhentuneena ja palautti asian rangaistuksen määräämistä varten käräjäoikeuteen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, on omiaan heikentämäään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia tai käytettävissä olevien tietojen mukaan muutakaan vahinkoa.