Hyppää sisältöön

Käräjäoikeudessa tehtiin virheitä asiakirjapyynnön käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/899/1/2018 OKV/900/1/2018
Antopäivä: 4.12.2019
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti käräjäoikeuden huomiota asiakirjapyynnön viivytyksettömään käsittelyyn. Oikeuskanslerin mukaan käräjäoikeuden asiakirjapyyntöjä koskevan sisäisen ohjeistuksen on vastattava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asiakirjapyynnön käsittelyssä on hyödynnettävä käytettävissä olevien tietojärjestelmien tarjoamat tekniset keinot.

Kantelija arvosteli käräjäoikeuden menettelyä rikostuomioon liittyvän asiakirjapyyntönsä käsittelyssä. Kantelija oli saanut sähköpostilähetyksiinsä automaattiset vastaanottokuittaukset. Käräjäoikeudelta kesti kuitenkin yli kolme viikkoa vastata kantelijalle. Lisäksi kantelija arvosteli käräjäoikeuden vastauksessa ilmoitettua sähköpostitse lähetettävän tuomioasiakirjan maksullisuutta.

Oikeuskanslerin mukaan käräjäoikeuden menettely ei vastannut julkisuuslain vaatimuksia, kun se ei vastannut kantelijan asiakirjapyyntöön viivytyksettä ja viimeistään kahden viikon kuluessa. Käräjäoikeus ei ollut reagoinut kahden viikon määräajassa mitenkään kantelijan asiakirjapyyntöön. Kantelijan pyytämä tuomio olisi voitu tallentaa Ritu-rikostuomiosovelluksesta suoraan pdf-tiedostoksi ja lähettää kantelijalle sähköpostitse heti sen jälkeen, kun käräjäoikeuden kanslian rikostiimi oli selvittänyt, minkä rikosasian tuomiosta oli kysymys.

Oikeuskansleri totesi, että julkisuuslain mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua muun muassa silloin, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Näin ollen kantelijalle ilmoitetulle tuomioasiakirjan maksullisuudelle ei ollut oikeudellisia perusteita. Oikeuskansleri kiinnitti käräjäoikeuden huomiota siihen, että julkisen sähköisesti talletetun asiakirjan lähettäminen sähköpostitse on julkisuuslain mukaan maksutonta.