Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuden virheellisesti tuomitsema valvontarangaistus

Diaarinumero: OKV/2196/30/2021
Antopäivä: 28.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarille huomautuksen valvontarangaistuksen virheellisestä tuomitsemisesta. Asia tuli ilmi oikeuskanslerinvirastossa tehdyssä rangaistustuomioiden tarkastamisessa.

Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan yhdeksän kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta samanpituiseen valvontarangaistukseen. Lain mukaan valvontarangaistuksen voidaan kuitenkin tuomita vain enintään kuuden kuukauden pituisen ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että virhe on sijoittunut tuomarin tehtävän ydinalueelle ja koskenut sisällöltään yksiselitteisen säännöksen soveltamista. Virhe merkitsi lakiin perustumattoman rangaistuksen tuomitsemista vastaajalle ja asetti hänen perusteetta eri asemaan kuin muut tuomioistuimissa tuomittavat henkilöt. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan ole aiheutunut haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia, sillä virhe tuli korjatuksi syyttäjän valitettua käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen.