Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuden virheellinen yksipuolinen tuomio

Diaarinumero: OKV/1313/10/2020
Antopäivä: 11.5.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Helsingin käräjäoikeuden käräjäsihteerille, joka ratkaisi vastaajan vastustaman kanteen lainvastaisesti yksipuolisella tuomiolla. Käräjäsihteeri ei ollut havainnut vastaajan käräjäoikeuteen sähköpostitse lähettämää vastausta ennen asian ratkaisemista.

Virheellinen menettely oli loukannut vastaajan oikeutta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti tuomioistuimessa ja oli omiaan vaarantamaan luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Virhe oli luonteeltaan vakava. Apulaisoikeuskansleri pyysi poliisia toimittamaan esitutkinnan käräjäsihteerin menettelyn selvittämiseksi. 

Tapauksessa virheeseen oli osaltaan vaikuttanut se, että vastaajan vastaukseen ei ollut tehty käräjäoikeuden ohjeiden mukaista merkintää, kun viesti siirrettiin käräjäsihteerille. Käräjäsihteeri oli pyrkinyt välittömästi poistamaan virheellisen ratkaisunsa vaikutukset eikä virheellisen ratkaisun vastaajalla ollut vaatimuksia asiassa.