Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuden vastaus tiedusteluun

Diaarinumero: OKV/2098/10/2020
Antopäivä: 9.1.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden huomiota täsmällisyyteen ja tarkkuuteen tiedusteluihin vastaamisessa.

Käräjäoikeus oli kantelun mukaan ilmoittanut rikosasiassa vastaajan avustajana toimineelle kantelijalle, että käräjäoikeus ei suostu tämän pyyntöön sopia peruuntuneen pääkäsittelyn uudesta ajankohdasta. Kantelijan tiedusteltua syytä tähän kieltäytymiseen, käräjäoikeudesta oli muun ohella ilmoitettu linjan olevan, ettei käräjäoikeuden niin sanotulla pikaosastolla voida juttujen suuren lukumäärän vuoksi sopia puolustuksen kanssa istuntopäivien ajankohdista.

Käräjäoikeuden selvityksen mukaan sen pikaosastolla ei kuitenkaan ollut sellaista yleistä käytäntöä tai linjausta, että vastaajien avustajilta ei kategorisesti tiedusteltaisi istuntopäivien ajankohdista ennen niiden määräämistä. Juttuvuorossa oleva tuomari tai pääkäsittelyn peruuttamisesta päättänyt puheenjohtaja arvioi tapauskohtaisesti, oliko käsiteltävä asia laadultaan ja laajuudeltaan sellainen, että istuntopäivän ajankohdasta tulisi pyrkiä sopimaan vastaajan avustajan tai puolustajan kanssa. 

Apulaisoikeuskansleri piti tätä selvennystä tärkeänä ja tarpeellisena, koska kyse oli oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta keskeisestä seikasta ja koska käräjäoikeuden kantelijalle ilmoittamasta oli voinut perustellusti saada toisenlaisen eli väärän käsityksen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että käräjäoikeuden tulee vastata sille tehtyihin asioiden käsittelyä koskeviin tiedusteluihin siten, ettei vastaus ole tulkinnanvarainen taikka että se muutoin olisi omiaan aiheuttamaan väärinkäsityksiä.