Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuden olisi tullut toimittaa pyydetty asiakirja

Diaarinumero: OKV/90/1/2016
Antopäivä: 14.2.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti käräjäoikeuden huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen asiakirjapyyntöihin vastaamisessa tapauksessa, jossa asianosaisen pyytämä istunnon pöytäkirja oli jäänyt toimittamatta.