Hyppää sisältöön

Käräjätuomarin ja syyttäjän menettely syyteoikeudeltaan osin vanhentuneessa asiassa

Diaarinumero: OKV/114/30/2023
Antopäivä: 15.12.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin syyttäjä
Toimenpide: huomautus käsitys

Apulaisoikeuskansleri antoi Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarille huomautuksen tämän menettelystä syyteoikeudeltaan vanhentuneen syytekohdan sisältäneessä rikosasiassa. Käräjäoikeuden puheenjohtajana toiminut käräjätuomari oli tuominnut vastaajan syyksi rikoksen, jonka syyteoikeus oli vanhentunut. Apulaisoikeuskansleri totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta rangaistusta ei lain mukaan voi enää seurata, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lähtökohtaisesti luonteeltaan vakava ja sijoittuu tuomarin tehtävien ydinalueelle eli lainkäyttöratkaisun tekemiseen.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri saattoi asiassa syytteen nostaneen Etelä-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjän tietoon näkemyksensä, että haastehakemusten toimittamisen yhteydessä olisi ollut asianmukaista kiinnittää käräjäoikeuden huomiota eräiden syytekohtien vanhentumisajan läheisyyteen.