Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuden ja hovioikeuden menettely syyteoikeudeltaan vanhentunutta rikosta koskevassa asiassa

Diaarinumero: OKV/1248/30/2020
Antopäivä: 20.12.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus käsitys

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarille rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen vuoksi. Käräjätuomari oli tuominnut vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Tapauksessa virheestä ei ollut aiheutunut vastaajalle laillisuusvalvonnalliseen seuraamusharkintaan vaikuttavia haitallisia täytäntöönpanoseurauksia. Tuomio oli purettu apulaisoikeuskanslerin haettua tuomion purkua korkeimmalta oikeudelta.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti asiassa kielteisen jatkokäsittelyluparatkaisun tehneiden hovioikeudenneuvosten huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen jatkokäsittelylupa-asioita käsitellessään. Hovioikeus ei ollut havainnut, että yksi käräjäoikeuden ratkaisussa vastaajan syyksi luetuista teoista oli ollut syyteoikeudeltaan vanhentunut. Apulaisoikeuskansleri totesi, että hovioikeuden menettely on ollut omiaan vähentämään luottamusta muutoksenhakujärjestelmän toimivuuteen.