Hyppää sisältöön

Kansaneläkelaitoksen menettely tiedusteluun vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/942/10/2021
Antopäivä: 14.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Kansaneläkelaitoksen tietoon päätöksessään esittämänsä käsityksen kantelijan tiedusteluun vastaamisesta. 

Kelan vastaava asiantuntijalääkäri ei ollut hänestä tehdyn esteellisyysväitteen vuoksi vastannut kantelijan muun ohella käsittelyaikatiedustelun sisältäneeseen tiedusteluun, vaan oli ohjeistanut kantelijaa lähettämään tiedustelunsa Kelan suunnittelijalle tai juristille. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että mikäli lääkäri olisi tiedusteluun perehdyttyään todennut, ettei voinut tai osannut vastata siihen, olisi hänen tullut viranomaisen palveluperiaatteen mukaisesti välittää tiedustelu oikeaksi katsomalleen taholle vastattavaksi.