Hyppää sisältöön

Kansaneläkelaitoksen johtajan nimittämismenettely

Diaarinumero: OKV/15/21/2018
Antopäivä: 31.5.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: lausunto

Kansaneläkelaitos pyysi oikeuskanslerin lausuntoa siitä, millä aikataululla laitoksen johtajan nimittämismenettely tulisi käynnistää. Oikeuskansleri totesi, että valtion virkamiehiä koskevasta lainsäädännöstä ei voida johtaa periaatteita, jotka ohjaisivat nimittämismenettelyn täsmällistä aikataulua. Viranomaisella on siten harkintavaltaa siinä, milloin avoimeksi tulossa oleva tai avoimeksi tullut virka ilmoitetaan haettavaksi. Harkintavallan käytössä on kuitenkin otettava huomioon hallintolaissa säädetty tarkoitussidonnaisuuden periaate. Oikeuskanslerin mukaan periaate tässä tapauksessa edellytti, että nimittämismenettelyn tavoitteeksi asetettiin viran täyttäminen sen avoimeksi tulosta alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Nimittämismenettelyn käynnistämisen aikataululla tuli olla tästä näkökulmasta asianmukaiset perusteet.