Hyppää sisältöön

Kaavoitusaloitteeseen vastaaminen

Diaarinumero: OKV/1996/10/2022
Antopäivä: 28.11.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan Kuopion kaupunki ei ollut vastannut kaavoitusaloitteeseen ilman aiheetonta viivytystä. Kaupunki ei ollut vastannut myöskään käsittelyn etenemistä koskeneeseen tiedusteluun.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viranomaisella on velvollisuus reagoida sille saapuneeseen selkeään ja asialliseen aloitteeseen tai hakemukseen. Vastauksen ja toimenpiteiden sisältöön voi tapauskohtaisesti vaikuttaa muun ohella, onko hakijana tai aloitteen tekijänä maanomistaja vai esimerkiksi kuntalainen. Maanomistajalla voi olla oikeudellinen intressi saada kaavoitusaloitteeseensa muutoksenhakukelpoinen päätös. Hakijalta olisi ollut perusteltua tarvittaessa muun ohella tiedustella, haluaako hän päätöksen.