Hyppää sisältöön

Julkisuuslain menettelysäännösten noudattaminen

Diaarinumero: OKV/3411/10/2021
Antopäivä: 2.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Turun kaupungin huomiota julkisuuslain säännösten noudattamiseen. Kaupunki oli menetellyt julkisuuslain vastaisesti laiminlyödessään antaa kantelijalle tiedon siitä, että asiakirjapyyntöään koskeva asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi, ja tiedustella kantelijalta, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi. 

Kaupungin selvityksen mukaan kantelijan pyytämää asiakirjaa ei ollut voitu hänelle antaa, koska sellaista asiakirjaa ei ollut kaupungissa laadittu, eikä kantelijan pyytämää asiakirjaa ollut siis olemassa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan julkisuuslaista ei suoraan ilmene, tuleeko viranomaisen tehdä perusteltu ja muutoksenhakukelpoinen päätös myös siinä tapauksessa, että viranomaisella ei ole pyydettyä asiakirjaa. Vakiintuneen laillisuusvalvontakäytännön mukaan kuitenkin viranomaisen tulee pyynnöstä tehdä kirjallinen ja perusteltu muutoksenhakukelpoinen päätös kieltäytymisestä luovuttaa asiakirjaa myös siinä tapauksessa, ettei viranomaisella ole pyydettyä asiakirjaa tai sitä ei ylipäätään ole olemassa.