Hyppää sisältöön

Julkisuuslain määräaikojen noudattaminen

Diaarinumero: OKV/437/1/2015
Antopäivä: 13.10.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli pyytänyt valtiovarainministeriötä toimittamaan hänelle jäljennökset  asiakirjoista, jotka liittyivät Suomen ja Espanjan välisiin verosopimusneuvotteluihin. Koska kantelija oli saanut valtiovarainministeriön kielteisen päätöksen asiakirjapyyntöönsä noin kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, oikeuskansleri kiinnitti ministeriön huomiota julkisuuslain  mukaisten käsittelymääräaikojen noudattamiseen.