Hyppää sisältöön

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen väliaikainen järjestäminen

Diaarinumero: OKV/14/20/2018
Antopäivä: 3.4.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen väliaikaista järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotettiin, että työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä olisi nykyistä laajemmin mahdollista siirtää yksityisille palveluntuottajille. Palveluntuottajat voisivat haastatella työnhakijoita sekä arvioida työnhakijan palvelutarpeen ja laatia työllistymissuunnitelman hänen kanssaan. Esityksessä ehdotettiin myös luopumista työ- ja elinkeinotoimiston sitovista työvoimapoliittisista lausunnoista, jotka koskevat työnhakijan osallistumista työllistymistä edistäviin palveluihin. Lausunnot korvattaisiin työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksilla, joiden perusteella muun muassa työttömyyskassat päättäisivät palveluihin osallistumisen vaikutuksista työnhakijan työttömyysetuuksiin.

Oikeuskansleri katsoi, että yksityisille palveluntuottajille siirrettävien tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuutta ei ollut riittävästi perusteltu perustuslain näkökulmasta. Palveluntuottajien virkavastuuta koskevaa sääntelyä oli myös tarpeen täydentää. Lisäksi oikeuskansleri piti tarpeellisena arvioida jatkovalmistelussa, oliko työvoimapoliittisten lausuntojen korvaaminen ilmoituksilla perustuslaissa tarkoitettua julkisten hallintotehtävien siirtämistä työ- ja elinkeinotoimistoilta työttömyyskassoille.