Hyppää sisältöön

Ilmoittajansuojelulaki voimaan – oikeuskanslerinvirastolle uusi tehtävä keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana

Julkaisuajankohta 2.1.2023 10.02
Tiedote

Oikeuskanslerinvirastoon keskitetty ulkoinen ilmoittajansuojelun ilmoituskanava otettiin käyttöön 1.1.2023. Ilmoittajansuojelulaki antaa suojaa väärinkäytösten ilmoittajalle. Ilmoittaja on henkilö, joka työssään havaitsee Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomista esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, rahoituspalveluissa tai elintarvikkeiden turvallisuudessa ja tekee siitä ilmoituksen ilmoituskanavaan.

Ilmoitukset ensisijaisesti sisäiseen ilmoituskanavaan

Ensisijaisesti väärinkäytökset tulee ilmoittaa organisaation omaan, sisäiseen ilmoituskanavaan. Pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistävien organisaatioiden on perustettava sisäinen ilmoituskanava ilmoitusten vastaanottamista ja käsittelyä varten. Tietyissä tapauksissa ilmoituksen voi tehdä suoraan oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan. Ilmoituksen voi tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan esimerkiksi silloin, kun ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan tai hänellä on perusteltu syy uskoa, ettei sisäisen ilmoituksen perusteella väärinkäytökseen voida puuttua tehokkaasti. 

Toimivaltainen viranomainen tutkii siirretyt ilmoitukset

Oikeuskanslerinvirasto ei itse tutki ilmoitusta vaan siirtää sen toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimivaltainen viranomainen selvittää ilmoituksen paikkansapitävyyden ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Oikeuskanslerinvirasto ei siirrä toimivaltaiselle viranomaiselle sellaisia kirjoituksia, jotka ovat selvästi ilmoittajansuojelulain soveltamisalan ulkopuolella. Oikeuskanslerinvirasto ei käsittele näitä kirjoituksia myöskään kanteluina. 

Taustaa ja lisätiedot

Ilmoittajansuojelun tavoitteena on, että ilmoittajat voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä turvallisesti ja siten, että heidän henkilöllisyytensä on suojattu. Lailla kielletään ilmoittajaan kohdistuvat vastatoimet. Ilmoittajansuojelulailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi.

Lue lisää oikeuskanslerinviraston keskitetystä ulkoisesta ilmoituskanavasta

Lisätietoja:

Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori, puh. 02951 62538, [email protected]