Hyppää sisältöön

Ilmoittajansuojelulain toimeenpano

Julkaisuajankohta 5.12.2022 13.15
Tiedote

Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan 2.12.2022 hallituksen esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (ns. ilmoittajansuojelulaki) sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 147/2022 vp, TyVM 17/2022 vp).

Ilmoittajansuojelulaissa säädetään oikeuskanslerinvirastolle uusi tehtävä keskitettynä ilmoituskanavana väärinkäytöksistä ilmoittamista varten. Oikeuskansleri lähetti 2.12.2022 ministeriöille kirjeen valvontaviranomaisten velvoitteista ilmoittajansuojelulain toimeenpanossa ja keskitetyn ilmoituskanavan toiminnasta. Laki on tulossa voimaan poikkeuksellisen nopealla aikataululla, joten oikeuskansleri kiirehti toimivaltaisten viranomaisten valmistautumista lain voimaantuloon.