Hyppää sisältöön

Hyvän hallinnon takeet

Diaarinumero: OKV/687/1/2011
Antopäivä: 29.9.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Yliopiston kansleri oli hylännyt dosentuurihakemuksen vastoin sitä puoltaneiden tiedekuntaneuvoston ja asiantuntijalausuntojen yksimielistä kantaa. Perusteluinaan  kansleri viittasi ainoastaan dosentin arvon myöntämisestä tiedekuntaneuvostoille antamiinsa ohjeisiin.

Vaikka kyse ei ollutkaan varsinaisesta hallintopäätöksen perustelemisesta, hakijan perustuslain 21 §:ssä taattu oikeusturva ja hyvän hallinnon tasapuolisuuden ja asianmukaisen käsittelyn periaatteet  edellyttivät myös nimenomaisia perusteluja hänen hakemuksensa hylkäämiseen johtaneista seikoista.  

Hakemuksen tultua hylätyksi yliopiston lakimies oli kanslerin ollessa työmatkalla kanslerin puolesta ja osin kanslerin ohjeistamana käynyt dosentuuria hakeneen henkilön kanssa kirjeenvaihtoa sähköpostitse. Viimeinen yliopiston lähettämä sähköpostiviesti oli muotoiltu siten, että siitä oli perustellusti tulkittavissa yliopiston ottavan kyseiseen henkilöön yhteyttä kanslerin palattua työmatkaltaan. Yhteydenottoa ei kuitenkaan tapahtunut.

Lain  8 §:n mukaan viranomaisen on viivytyksettä vastattava asiointia koskeviin tiedusteluihin. Lain 9 §:n mukaan viranomaisen on käytetttävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Hyvän kielenkäytön vaatimuksiin kuuluu sellainen ilmaisutapa, jonka perusteella hallinnon asiakkaan voidaan yksiselitteisesti ymmärtävän asian sisällön.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti yliopiston huomiota velvollisuuteen noudattaa toiminnassaan hyvää hallintoa.