Hyppää sisältöön

Huolimattomuus tuomion laatimisessa

Diaarinumero: OKV/1493/30/2022
Antopäivä: 6.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion laatimisessa. Käräjäoikeus oli tuomiolauselmassa määrännyt vastaajalle virheellisesti 80 euron rikosuhrimaksun, vaikka sen olisi pitänyt olla tuomion perusteluissa todetuin tavoin 40 euron suuruinen, kuten syyttäjä oli vaatinut.  Käräjätuomari kertoi selvityksessään valinneensa tuomion laatimisessa käytetystä rikostuomiosovelluksesta huolimattomuuttaan väärän rikosuhrimaksun määrän. Hän ei ollut myöskään huomannut virhettään tuomiolauselmaa tarkastaessaan.