Hyppää sisältöön

Huolimattomuus tuomion laatimisessa

Diaarinumero: OKV/684/30/2023
Antopäivä: 20.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Helsingin käräjäoikeuden käräjänotaarin huomiota huolellisuuteen ja
tarkkuuteen tuomion laatimisessa. Käräjäoikeus oli tuomiolauselmassa määrännyt vastaajalle virheellisesti 80 euron rikosuhrimaksun, vaikka sen olisi pitänyt olla tuomion perusteluissa todetuin tavoin 40 euroa, kuten syyttäjäkin oli vaatinut. Käräjänotaari kertoi selvityksessään, että tuomiolauselmaan oli tullut virheellisesti väärä rikosuhrimaksun määrän eikä hän ollut myöskään huomannut tai korjannut virhettään tuomiolauselmaa tarkastaessaan. Laamannin mukaan virhe oli sittemmin korjattu oikeudenkäynnistä rikoslaissa annetun lain 11 luvun 9 §:n nojalla muuna selvänä virheenä.