Hyppää sisältöön

Huolellisuus ja tarkkuus tuomion laatimisessa

Diaarinumero: OKV/1486/30/2023
Antopäivä: 28.2.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion kirjoittamisessa. 

Tuomioon oli virheellisesti kirjattu toisen asian vastaajan vastaus. Tuomion sekä saadun selvityksen perusteella asia oli kuitenkin ratkaistu tuomioon väärin kirjatusta vastaajan vastauksesta huolimatta ottaen kantaa asian oikean vastaajan esitutkinnassa esittämiin seikkoihin.