Hyppää sisältöön

Huolellisuus kuntalaisaloitteen käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/1424/1/2018
Antopäivä: 26.9.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuntayhtymän huomiota kuntalain kuntalaisaloitetta säätelevän säännöksen soveltamiseen ja hallintolaissa säädettyjen hyvän hallinnon perusteiden noudattamiseen.

Kuntayhtymä ei ollut ilmoittanut kantelijalle, mihin toimenpiteisiin hänen kuntalain mukainen kuntalaisaloitteensa oli johtanut eikä hänen tietoonsa ollut tiedonkulussa olleen katkoksen vuoksi saatettu aloitteeseen annettua vastausta. Kuntayhtymä oli siten laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa kuntalaisaloitteen perusteella suorittamistaan toimenpiteistä eikä sen toiminta ollut ollut hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla huolellista.