Hyppää sisältöön

Henkilötietojen käsittely esitutkintapöytäkirjassa

Diaarinumero: OKV/249/1/2011
Antopäivä: 20.2.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli keskusrikospoliisin menettelyä esitutkinassa. Kantelija pyysi tutkimaan oliko keskusrikospoliisin menettely loukannut asianomaisten kansalaisten oikeusturvaa, kun se  oli kotisivuillaan tarjonnut yleisölle ostettaviksi niin sanotun WinCapita-poliisitutkinnan esitutkintapöytäkirjaa sähköisessä muodossa siten, että pöytäkirjan tilaajille luovutetuista pöytäkirjatiedostoista ilmeni esitutkinnassa kuultujen asianosaisten muiden henkilötietojen ohella henkilötunnukset.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti vastaisen varalle keskusrikospoliisin huomiota henkilötietolain asiaa koskevien säännösten velvoittavuuteen.