Hyppää sisältöön

Hätäilmoituksen käsittely

Diaarinumero: OKV/2106/1/2014
Antopäivä: 16.10.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Hätäkeskukseen oli soitettu hätäilmoitus, jossa ilmoittaja oli kertonut mahdollisesti nähneensä ojassa ihmisen ruumiin. Asiassa saadun selvityksen mukaan hätäkeskuksen päivystäjä oli ilmoituksen perusteella pitänyt henkilöä kuolleena henkilönä ja käsitellyt ilmoituksen poliisin tehtävänä. Tehtävänkäsittelyohjeen mukaan kuolleena henkilönä voidaan käsitellä tehtävä, mikäli henkilön kyynärnivelen jäykkyys on todettu tai asia on muuten  selvä esimerkiksi mätänemistilan tai ruumiin tuhoutumisen johdosta. Koska kyseinen asia jäi ilmoituksen perusteella varmistamatta, olisi selvityksen mukaan tilannetta tullut käsitellä myös epäselvänä tapauksena ja siten myös pelastus- ja/tai terveystoimen tehtävänä pelkän poliisitehtävän sijaan. Käytettävissä olleiden tietojen perusteella ilmoituksen käsittely myös pelastus- ja/tai terveystoimen tehtävänä ei kuitenkaan olisi vaikuttanut lopputulokseen. Oikeuskansleri yhtyi edellä mainittuun, selvityksestä ilmenneeseen näkemykseen tehtävän käsittelystä ja totesi, että hätäkeskuksen päivystäjälle tulisi antaa palaute tehtävän käsittelystä, mikäli niin ei ollut jo tapahtunut. (OKV/2106/1/2014)