Hyppää sisältöön

Hallituksen esitysluonnos laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista

Diaarinumero: OKV/1682/21/2022
Antopäivä: 25.7.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että lakiehdotuksessa esitetyt nykyistä laajemmat ja täsmällisemmät säännökset voivat tehostaa ja yhtenäistää potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa ja parantaa asiakkaan oikeuksien ja oikeusturvan toteutumista. Hän piti ehdotettua toiminnan keskittämistä pääosin hyvinvointialueille tarkoituksenmukaisena. Keskittäminen saattaa parantaa potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan yhtenäisyyttä ja edistää toiminnan riippumattomuutta.

Lausunnossa todettiin oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa kiinnitetyn huomiota sosiaaliasiamiesten riippumattomuuden turvaamiseen.