Hyppää sisältöön

Hallintokantelun tekijän tiedusteluun olisi tullut vastata

Diaarinumero: OKV/1008/1/2016
Antopäivä: 15.8.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) huomiota velvollisuuteen vastata hallintokantelun tekijän asian käsittelyä koskeviin asiallisiin tiedusteluihin ja ilmoittaa tälle, jos kantelun johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin.

Valvira oli siirtänyt kantelijan tekemän hallintokantelun kaupungin käsiteltäväksi muistutuksena. Kaupungin muistutusvastauksen saavuttua Valvirassa oli arvioitu, ettei vastauksesta ilmennyt sen toimenpiteitä edellyttäviä seikkoja. Kantelija oli tämän jälkeen pyytänyt Valviralta, että se pyytäisi kaupunkia täydentämään muistutusvastaustaan. Kantelija ei saanut viestiinsä eikä myöhempään käsittelyvaihetta koskevaan tiedusteluunsa vastausta ennen kuin apulaisoikeuskanslerin sijainen lähetti Valviralle selvityspyynnön aiheesta. Sen jälkeen Valvira ilmoitti kantelijalle, ettei viesti antanut aihetta toimenpiteisiin.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kantelijan Valviralle esittämää pyyntöä oli perusteltua pitää uutena hallintokanteluna. Jos kantelun johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, tulee siitä hallintolain mukaan ilmoittaa kantelun tekijälle. Lisäksi hallintokantelua käsittelevän valvontaviranomaisen velvollisuuksiin kuuluu vastata kantelun käsittelyn vaihetta ja aikataulua koskeviin tiedusteluihin.