Hyppää sisältöön

Hallintokantelu olisi tullut kirjata viipymättä

Diaarinumero: OKV/1077/1/2016
Antopäivä: 11.12.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Poliisihallituksen huomiota velvollisuuteen käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelija oli lähettänyt Poliisihallitukselle poliisilaitoksen menettelyä koskeneen hallintokantelun. Poliisihallituksen kirjaamossa kantelukirjoitukseen oli sen saapumispäivänä merkitty saapumisleima, mutta asia oli kirjattu vasta lähes vuosi myöhemmin, kun oikeuskanslerinvirastosta oli tiedusteltu asian käsittelyvaihetta.

Kirjaamisen viipymisen syy jäi jossain määrin avoimeksi. Poliisihallitus kertoi selvityksessään muun muassa saapuneen postin määrän kasvaneen merkittävästi. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, etteivät Poliisihallituksen esittämät seikat olleet oikeudellisesti hyväksyttävä syy kirjaamisviiveelle ja sen myötä kantelun käsittelyn viivästymiselle.