Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeuksissa myönteistä kehitystä julkisuuslain mukaisten asioiden käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/659/70/2022
Antopäivä: 11.4.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin mukaan hallinto-oikeuksissa on tapahtunut myönteistä kehitystä julkisuuslain mukaisten asioiden käsittelyssä. Osaltaan käsittelyaikojen lyhenemiseen on vaikuttanut tuomioistuinlaitokselle osoitettu pysyvä lisärahoitus vuodesta 2024 lukien. 

Apulaisoikeuskansleri on selvittänyt omana aloitteenaan asiakirjojen julkisuutta koskevien muutoksenhakuasioiden käsittelyajat hallinto-oikeuksissa. Vuoden 2024 alussa hallinto-oikeuksilta saatujen tietojen mukaan käsittelyajat julkisuuslain mukaisissa asioissa olivat pääsääntöisesti lyhentyneet aiempien vuosien tilanteeseen nähden. Apulaisoikeuskansleri pyysi kuitenkin Hämeenlinnan hallinto-oikeutta vielä toimittamaan tilastot vuoden 2024 käsittelyajoista kyseisessä asiaryhmässä.