Hyppää sisältöön

Hakemuksen vireilletulo ja käsittely maahanmuuttohallinnossa

Diaarinumero: OKV/2025/10/2021
Antopäivä: 20.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi näkemyksensä ns. brexit-oleskeluoikeushakemuksen vireillepanon ja käsittelyn aiheettomasta viipymisestä ulkoministeriön ja Maahanmuuttoviraston tietoon. Hän saattoi lisäksi Maahanmuuttoviraston tietoon näkemyksensä, jonka mukaan viraston tulee huolehtia ylläpitämiensä digitaalisten palveluiden ja järjestelmien toimivuudesta osana viranomaispalveluiden asianmukaisuutta ja asiakkaiden oikeusturvan toteutumista.

Kantelija oli tehnyt Enter Finland -palvelussa sähköisen hakemuksen, jota edustusto ei kuitenkaan ollut saanut ulkomaalaisasioiden käsittelemiseen osallistuvien viranomaisten käyttämästä UMA-asianhallintajärjestelmästä tunnistautumiskäynnin yhteydessä näkyviin. Kantelijalle oli tehty kerrotun vuoksi edustustossa uusi paperinen hakemus. Se oli kuitenkin jäänyt Enter Finland -palvelussa vireillepanoa odottavien asioiden listalle. Asia oli saatettu UMA-järjestelmään kantelijan tiedusteltua asiansa käsittelyaikaa Maahanmuuttovirastosta noin puoli vuotta myöhemmin.

Hakemuksen vireillepanoon ja käsittelyyn oli sisältynyt viiveitä ja sellaisia ajanjaksoja, jolloin hakemus on ollut joko väärässä tilassa järjestelmässä odottamassa vireillepanoa tai väärässä käsittelyjonossa. Näiltä osin asiaa ei ollut käsitelty ilman aiheetonta viivytystä.