Hyppää sisältöön

Hakemuksen käsittelyaika ja käsittelyaika-arvion antaminen

Diaarinumero: OKV/340/10/2020
Antopäivä: 28.4.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti aluehallintoviraston huomiota hallintolaissa säädettyyn velvollisuuteen esittää asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastata käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. Aluehallintovirasto ei ollut vastannut kantelijan lähettämään asiansa käsittelyaikaa koskevaan tiedusteluun syystä, jota se ei ollut pystynyt selvittämään.

Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi aluehallintoviraston tietoon päätöksessään viranomaisen tehtäväksi laissa säädettyjen asioiden käsittelyn järjestämisestä esittämänsä näkemykset. Hän totesi, että siinä tulee pyrkiä ottamaan huomioon hallinnossa asioivan oikeusturva ja huolehtimaan hyvän hallinnon toteutumisesta myös silloin, kun sen esittelijätehtävissä toimiville virkamiehille annetaan käsiteltävinään olevien yksittäisten asioiden valmistelun lisäksi muita tehtäviä.

Aluehallintoviraston selvityksessään esiin tuomaa koronavirusepidemian aiheuttamaa työmäärän merkittävää lisääntymistä alkuvuonna 2020 apulaisoikeuskanslerin sijainen piti sellaisena odottamattomana toimintaolosuhteiden muutoksena, johon aluehallintoviraston ei voinut olettaa varautuneen.