Hyppää sisältöön

Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan edellytykset

Diaarinumero: OKV/1004/1/2015
Antopäivä: 21.7.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: ei toimenpidettä ei toimenpidettä

Valtioneuvosto päätti 18.9.2014 Fennovoima Oy:n hakemuksesta antamassaan periaatepäätöksessä, että yhtiön suunnittelema ydinvoimalaitoksen rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätöksessä ilmoitettiin päätöksen raukeavan, jos ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa ei haeta 30.6.2015 mennessä. Periaatepäätöksen mukaan valtioneuvoston käsityksenä oli, että maan energiapolitiikan ohjattavuuden varmistaminen ja sen myötä maan huoltovarmuuden varmistaminen edellyttävät selkeän enemmistön hakijayhtiön tosiasiallisesta omistuksesta olevan kotimaisilla toimijoilla.

Kantelussa todettiin työ- ja elinkeinoministeriön ilmaisseen, että Fennovoima Oy voi täydentää rakentamislupaa koskevaa hakemustaan yhtiön omistuksen suhteen vielä hakemuksen jättämisen määräajan jälkeen. Kantelussa katsottiin menettelyn rikkovan eduskunnan tahtoa, jonka mukaan yhtiön omistusta koskevien rakentamisluvan edellytysten tulee täyttyä lupaa haettaessa (eduskunnan talousvaliokunnan mietintö TaVM 21/2014 vp).

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että valtioneuvoston periaatepäätökseen kirjattu vaatimus kotimaisesta omistuksesta Fennovoima Oy:ssä ei ole itsenäinen laissa säädetty edellytys ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan myöntämiselle. Kyse on näkökohdasta, joka periaatepäätöksen tehneen valtioneuvoston näkemyksen mukaan tulisi ottaa huomioon osana yhteiskuntapoliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa, kun arvioidaan, täyttyykö laissa säädetty yhteiskunnan kokonaisedun mukaisuutta koskeva rakentamisluvan edellytys. Kun lupahakemusta käsiteltäessä arvioidaan luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä, tässä tapauksessa muun muassa yhteiskunnan kokonaisedun mukaisuutta, oikeudellisesti ratkaiseva ajankohta on yleensä se hetki, jolloin tehdään päätös hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Kantelu ei antanut aihetta toimenpiteisiin.