Hyppää sisältöön

Esteellisyyspäätös on perusteltava

Diaarinumero: OKV/1695/1/2013
Antopäivä: 21.4.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kunnanhallitus oli todennut neljä kunnanhallituksen jäsentä esteellisiksi. Pöytäkirjassa oli tältä osin vain merkintä "kunnanhallitus päättää todeta kaikki esteelliset". Myöskään kunnanhallituksen antamassa selvityksessä ei tuotu lähemmin esiin esteellisyyksien syitä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kunnanhallituksen huomiota siihen, että esteellisyyspäätös on perusteltava. Ilman riittäviä perusteluja esteellisyysilmoituksen asianmukaisuutta on mahdotonta arvioida, millä voi olla merkitystä myös muutoksenhaun kannalta. Hyvän hallinnon periaate edellyttää myös kunnalliselta päätöksenteolta objektiivisuutta ja läpinäkyvyyttä.