Hyppää sisältöön

Esitysluonnos maantielain muuttamiseksi

Diaarinumero: OKV/12/20/2018
Antopäivä: 8.3.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Apulaisoikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksen luonnoksesta maantielain muuttamiseksi.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksymistä koskevan säännöksen perusteluissa käsitellään eduskunnan kuulemista ennen päätöksentekoa valtioneuvostossa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että esityksessä on ilmeisesti tarkoitettu selontekomenettelyä ilmoituksen ja tiedonannon sijasta.

Esitysluonnoksen mukaan avustavia maastotehtäviä voitaisiin antaa yksityisen palveluntuottajan hoidettaviksi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan siirrettäviksi tarkoitetut tehtävät tulisi kuvata tarkemmin ja esityksessä olisi pyrittävä arvioimaan, mitkä niistä ovat julkisia hallintotehtäviä. Jos julkisia hallintotehtäviä ei kaikilta osin ole mahdollista erottaa tehtäväkokonaisuudesta, myös tämä olisi perusteltava. Samoin esityksessä tulisi perustella eri tehtävien siirron tarkoituksenmukaisuus.