Hyppää sisältöön

Esitutkintapäätösten toimittaminen asianosaiselle

Diaarinumero: OKV/2006/10/2022
Antopäivä: 17.5.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: syyttäjä
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti aluesyyttäjän huomiota esitutkintalaissa säädettyyn velvollisuuteen toimittaa päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä asianosaiselle.

Tutkinnanjohtajana toiminut aluesyyttäjä oli laiminlyönyt merkitä poliisirikosasioissa tutkinnanjohtajana tekemiensä esitutkintapäätösten jakeluluetteloihin asianomistajana asioissa olleen kantelijan, minkä seurauksena päätöksiä ei ollut toimitettu hänelle.  

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että esitutkinnan aloittamatta jättämistä koskevien päätösten saattaminen asianomistajan tietoon on merkityksellistä paitsi asianomistajan tiedontarpeen vuoksi myös siksi, että asianomistajalla on tutkinnanjohtajan päätettyä asiasta mahdollisuus käyttää toissijaista syyteoikeuttaan. Näin ollen päätösten toimittaminen turvaa osaltaan paitsi oikeutta saada asiassaan perusteltu päätös myös asianomistajan perustuslaissa turvattua oikeutta saada asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Virkamiehen tekemäksi epäiltyä rikosta koskevassa asiassa päätöksen toimittaminen turvaa vielä lisäksi perustuslaissa jokaiselle oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin kärsineelle taattua oikeutta vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen ja siten virkavastuun toteutumista.