Hyppää sisältöön

Esitutkintapäätöksen viipyminen

Diaarinumero: OKV/255/1/2019
Antopäivä: 8.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelijan rikosasian käsittely ei ollut poliisilaitoksella kestänyt kauan, mutta syyteoikeus oli esitutkinnan aikana epäillyssä rikoksessa vanhentunut, jonka vuoksi kantelijalla ei ollut myöskään enää mahdollisuutta saattaa asiaansa tuomioistuimen arvioitavaksi. Tutkintapyyntö oli tehty hyvin lähellä epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumista, mutta toisaalta kyse ei ollut poikkeuksellisen laajasta tai muutoin haasteellisesta rikosasiasta. Asianosaiset olivat olleet poliisin tiedossa, mutta se ei ollut tehnyt asiassa toimenpiteitä taikka ollut asianomistajaan yhteydessä. Tutkinnanjohtaja oli esitutkinnan aikana vaihtunut kolmesti.

Viime kädessä vastuun esitutkinnan riittävän joutuisasta toimittamisesta kantaa tutkinnanjohtaja. Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus valvoa resurssien asianmukaista käyttöä ja huolehtia riittävästä valvonnan järjestämisestä sen varmistamiseksi, etteivät rikosten syyteoikeudet vanhene esitutkinnan aikana niissäkään tilanteissa, joissa juttujen käsittelijät henkilöstöhallinnollisista syistä vaihtuvat kesken käsittelyn.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota esitutkinnan viivytyksettömään toimittamiseen.